Již od roku 2000 se pohybujeme v oblasti návrhů chladírenských systémů.

Systémy se zaměřením na rozváděčovou techniku s chladícím výkonem v řádech stovek wattů  postupem času přešly až na centrální chladící systémy v řádu jednotek megawatt.

Navrhujeme moderní energeticky úsporné chladící systémy. Při návrzích vycházíme z již realizovaných projektů a zkušeností jejich uživatelů s účinností a provozem a bereme vždy v potaz místní možnosti. Návrhy konstrukcí akceptují požadavky na vestavbu do konkrétního prostoru.

Pro prvotní konzultace pro Vás připravíme zcela zdarma technologické schéma, které se následně stane podkladem pro samotný návrh konstrukcí a případně i jako podklad pro řízení, resp. případnou vizualizaci.

Veškeré konstrukční návrhy nejdříve podrobujeme 3d modelu, u kterého je možné zohlednit veškeré provozní požadavky, resp. požadavky na přístup pro servis a údržbu. Naše systémy bývají vesměs plně automatizované a nevyžadují krom základní údržby, např. čištění vzduchových chladičů či manuálních vodních filtrů, žádnou trvalou přítomnost obsluhy.

Nově nabízíme i plně automatizované filtrační systémy využívající ekonomicky výhodný systém stlačeného vzduchu. Samozřejmostí bývá i vzdálený dohled nad řízením.

Návrhy realizované firmou LUCO klima s.r.o. našly uplatnění u významných českých výrobců:

  • CONTINENTAL BARUM, s.r.o. / gumárenský průmysl více jak 4MW chladícího výkonu, chladící systémy kapalin, rozváděčové chlazení, chlazení VZT
  • SPUR a.s. / plastikářský průmysl více jak 1MW chladícího výkonu
    chlazení technologické vody
  • FREMACH MORAVA, s.r.o. / plastikářský průmysl, vstřikovací lisy více jak 0,5MW chladícího výkonu, chlazení technologické vody, chlazení VZT
  • PRECIZ, s.r.o. / obrábění kovů více jak 300kW chladícího výkonu
    chlazení obráběcí emulze
  • WOCO STV s.r.o. / automobilový průmysl více jak 300kW chladícího výkonu, chlazení technologické vody

Comments are closed.