Za dobu působení v oblastech chlazení kapalin, především pak vody, vyvstal požadavek na filtrování pevných nečistot, jak pro ochranu chladících agregátů, tak i samotných chlazených zařízení, zvláště pak u otevřených systémů. Nejlepším řešením se z pohledu kvality filtrace, ale především snadné manipulace při údržbě či naprosté samostatnosti při provozu, jeví výhradně diskové filtrace firmy AZUD. Jedná se o manuální, poloautomatické a plně automatické filtrační systémy se zpětným proplachem za využití filtrované vody, tlakové vody či nově i stlačeného vzduchu. U automatických filtrací nabízíme jak standardní systém řízení, tak i námi programovatelné automaty akceptující speciální požadavky dané technologie.

Comments are closed.