Pro vlastní aplikace stavíme rozváděče , kde využíváme výhradně programovatelné automaty, které nám umožňují pružně řešit problematiku řízení pro konkrétní aplikace. Prostřednictvím PLC firmy Emerson-Dixell, případně SIEMENS, dokážeme řídit všechny elektrické prvky, měřit veškeré potřebné veličiny, tak propojit i samostatné regulátory komunikující např. prostřednictvím protokolů modbus. Jako nadřazený systém využíváme HMI SCADA RELIANCE, který zajistí jak plnou vizualizaci a komplexní řízení , tak i archivaci dat případně hlášení či zobrazení grafů.

Veškerá výroba elektrických rozváděčů podléhá důsledné projekci elektro v systému PC -SCHEMATIC, jehož výstupem je dokument projektu elektro pro potřeby výroby a údržby.

Comments are closed.